بهترین دانشکده های معماری دنیا

 

دانشکده های برجسته دنیا

 

 

 

 

دانشکده معماری  کانادا

 

<دانشگاه Calgary >
<دانشگاه British Columbia >
<دانشگاه BCIT >
<دانشگاه Manitoba >
<دانشگاه Dalhousie >
<دانشگاهWaterloo >
<دانشگاه Toronto>
<دانشگاه Carleton>
<دانشگاه Ryerson>
<دانشگاه Mac Gill>
<دانشگاهMontreal>

-----------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری ترکیه

 

دانشگاه Yıldız>
<دانشگاه Istanbul>
<دانشگاه Middle East >
<دانشگاه Izmi>

---------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری نیوزلند

 

<دانشگاه Unitec>
<دانشگاه Auckland>
<دانشگاه Victoria >

-----------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری مالزی

 

 

<دانشگاه MARA>
< دانشگاهSelangor>
<دانشگاه I Islamic >
<دانشگاه UTM>
<دانشگاه FBE>
<دانشگاهTaylors>
<دانشگاه USM>

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری چین

 

 

<دانشگاه Southeast>
<دانشگاه Tsinghua>
<دانشگاه Tongji>
<دانشگاه Zhejiang>
<دانشگاه Chongqing>
<دانشگاه Fuzhou>
<دانشگاهSouth China >

--------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری ژاپن

دانشکده های معماری ژاپن

 

<دانشگاهTokyo >
<دانشگاهTokyo2 >
<دانشگاهTohoku >
< دانشگاهKyoto >
<دانشگاهKIT>
< دانشگاهHokkaido Tokai >

------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکه معماری روسیه

 

<دانشگاه Russian>
<دانشگاه Tomsk>

---------------------------------------------------------------------------------------------

ددانشکده معماری هند

 

<دانشگاه CEPT>
<دانشگاهSPA>
<دانشگاه Sushant>
<دانشگاه Bengal>
<دانشگاه APEEJAY>
<دانشگاه Mumbai>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری کره جنوبی

 

<دانشگاه Seoul>
<دانشگاه Hanyang>

-

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری فیلیپین

 

<دانشگاه (U.P.)>
<دانشگاه Santo Tomas>
<دانشگاه Saint Louis >
<دانشگاه Cebu>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری آفریقای جنوبی

 

داندانشگاه Free State>
<دانشگاه Johannesburg>
<دانشگاه Witwatersrand>
<دانشگاه Nelson Mandela>
<دانشگاه Tshwane>
<دانشگاه Pretoria>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری انگلستان

 

<دانشگاه Sheffield>
<دانشگاه Birmingham>
<دانشگاه Oxford>
<دانشگاه London>
< دانشگاهBartlett>
<دانشگاه Nottingham>
<دانشگاه Nottingham Trent >
<دانشگاه Strathclyde>
<دانشگاه Bath>
<دانشگاه Cambridge>
<دانشگاه Metropolitan>
<دانشگاه Southbank>
<دانشگاه Westminster>
<دانشگاه Newcastle>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری سوئیس

 

 

<دانشگاه Freiburg>
<دانشگاه Zürich>
<دانشگاه Muttenz>
<دانشگاه Technik & Architektur>
<دانشگاه Holz und Bau>
<دانشگاه ZHAW>
<دانشگاه AAM>
<دانشگاه Lausanne>
<دانشگاه ETH Zurich>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری سوئد

دانشگاه Stockholm>
<دانشگاه Chalmar>
<دانشگاه Lund>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری پرتقال

 

دانشگاه Lisbon>
<دانشگاه Lusiada de Lisboa>
<دانشگاه Moderna>
<دانشگاه Porto>
<دانشگاه Coimbra>
<دانشگاه Superior Gallaecia >
<دانشگاه Viseu>

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

دانشکده معماری هلند

 

                                                                     <دانشگاهDelft>
<دانشگاه Eindhoven,>
< دانشگاهRotterdam>
<دانشگاه Amsterdam>

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری دانمارک

 

<دانشگاه Royal Danish>
<دانشگاه Arhaus>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری ایتالیا

 

دانشگاه Milan>
<دانشگاه Venice>
<دانشگاه Torino>
<دانشگاه Florence>
<دانشگاه Naples Federico II>
<دانشگاه Bologna>
<دانشگاه Bari>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری ایرلند

 

<دانشگاه Dublin>
<دانشگاه Cork>
<دانشگاه Limerick>
<دانشگاه Belfast>
<دانشگاه Ulster>
<دانشگاهWaterford>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری

spain

 

<دانشگاه Alcalá>
<دانشگاه Salamanca>
<دانشگاه CEU San Pablo>
<دانشگاه Europea de Madrid>
<دانشگاه Francisco de Vitoria,>
<دانشگاهCamilo José Cela>
<دانشگاه Alfonso X>
<دانشگاهMetapolis>
<دانشگاهETSAV>
<دانشگاه lAlicante>
<دانشگاه Gran Canaria,>
ن

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری فراسه

 

<دانشگاه ENSAPLV>
<دانشگاه ENSAPB>
<دانشگاه ENSAPM>
<دانشگاه ENSAPVS>
<دانشگاه ENSAPC>
<دانشگاه ESA>
<دانشگاه ENSAPdB>
<دانشگاه ENSAR>
<دانشگاه ENSACF>
<دانشگاه ENSAG>
<دانشگاه ENSAPL>
<دانشگاه ENSALy>
<دانشگاه Champs-sur-Marne>
<دانشگاهENSA ML>
<دانشگاه ENSAMLR>
<دانشگاه ENSAN>
<دانشگاه ENSAN>
<دانشگاه ENSAN>
<دانشگاه ENSASE>
<دانشگاه ENSAS>
<دانشگاه ENSAT>
<دانشگاه ENSAV>
<دانشگاه ENSAS>

---------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده های معماری آلمان

 

دانشگاه Bauhaus University >
<دانشگاه RWTH Aachen >
<دانشگاه Technical University of Berlin >
<دانشگاه University of Stuttgart>
<دانشگاه Technical University of Karlsruhe>
<دانشگاه University of Applied Sciences Bremen>
<دانشگاه UdK Berlin University of the Arts>
<دانشگاه Bergische Universität Wuppertal>
<دانشگاه Universität Siegen>
<دانشگاه Universität Kassel>
<دانشگاه Universität Karlsruhe>
<دانشگاه Universität Hannover>
<دانشگاه HafenCity Universität Hamburg>
<دانشگاه Universität Dortmund>

-----------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری بلژیک

 

<دانشگاه ISA Victor horta>
<دانشگاه Lamberd Lombard>
<دانشگاه ISA Mons>
<دانشگاه Lacambere>
<دانشگاه Leige Tournia>
<دانشگاه Saint Luc Bruxelles>
<دانشگاه EPL>
<دانشگاه Libre de Bruxelles>
<دانشگاه ULg>
<دانشگاه Faculté Polytechnique de Mons>

---------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشکده معماری استرالیا

 

دانشگا Viena
دانشگاه Graz
دانشگاه Adelaide
دانشگاه Canberra
دانشگاه Melbourne
دانشگاه New South Wales
دانشگاه Queensland
دانشگاه RMIT

 

 

 

 

 

سعید ; ٩:٠٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۸